>

SG & USE: SG als verplicht studieonderdeel in het Bachelor College

Overzicht gevolgde activiteiten*

* vanaf TU/e campus of elders met VPN verbinding

 

Ben je in het najaar van 2014 of later begonnen met het Bachelor College? Dan vormen activiteiten van Studium Generale (SG) een vast onderdeel van je bacheloropleiding.

 

LET OP:

Studenten die in najaar 2014 zijn begonnen en deze zomer willen afstuderen moeten vóór de zomer  5 SG USE programma's hebben bijgewoond. Het SG programma loopt tot half juni 2017.

Maar:

Wanneer je in het najaar van 2014 of later begonnen bent met het Bachelor College dan maakt het volgen van tenminste 5 met een USE-logo aangemerkte activiteiten van Studium Generale deel uit van je USE leerlijn. Er zijn geen tentamens aan deze SG-activiteiten verbonden, maar je kunt je USE leerlijn uitsluitend afronden als je tenminste hebt voldaan aan het volgen van deze 5 activiteiten.

NB Als je in collegejaar 2012-2013 of 2013-2014 startte met je bacheloropleiding, dan ben je vrijgesteld van deze verplichting en ontvang je geen beoordeling.

 

 

SG & minor Academische Vorming                                

Studenten die voor collegejaar 2012-2013 zijn gestart met de bacheloropleiding vallen nog onder de Academische Vorming.Met ingang van het studiejaar 2015-2016 is het niet meer mogelijk SG-activiteiten te volgen ter afronding van de minor Academische Vorming; SG biedt dan geen EC-lezingen meer aan. Studenten die deze minor volgen en het studiepunt Academische Vorming nog niet hebben afgerond dienen zsm contact op te nemen met de coördinator van de minor, Tijn Borghuis, v.a.j.borghuis@tue.nl. 

 


SG & Eindhoven School of Education (ESoE)              

Als je als student bent vrijgesteld van de USE leerlijn omdat je beide Eindhoven School of Education (ESoE) minoren volgt, dan geldt dat het bijwonen van de SG-activiteiten een aanvullende voorwaarde is voor het behalen van het coherente keuzepakket ‘Onderwijs verdiepend vak’.

 

Deelnameregistratie

Het gehele studiejaar (per kwartiel) biedt SG activiteiten aan (zie agenda). Je kunt op elk moment beginnen met het volgen van deze activiteiten.Je laat je deelname ter plaatse door SG registreren door middel van het scannen van je collegekaart vóór aanvang van het programma.

Klik op de link bovenaan de pagina en log in voor een overzicht van SG-activiteiten waarbij je je aanwezigheid geregistreerd hebt. Je kunt dit overzicht alleen opvragen als je op de TU/e-campus bent of als je gebruikmaakt van VPN client.

Als na twee weken je registratie niet zichtbaar is, neem dan even contact op met Studium Generale. Doe dit uiterlijk een maand na de bewuste lezing of workshop. Vergeet niet je student ID nummer daarbij te vermelden.

Voor vragen over het Bachelor College & USE leerlijnen kun je terecht bij de studieadviseur van jouw opleiding. Voor vragen over het programma van Studium Generale kun je terecht bij het secretariaat van Studium Generale, Auditorium 2.02, tel. 040 247 4900.

Het programma-aanbod van SG wordt kort voor iedere nieuwe periode (ieder kwartiel) bekend gemaakt.

 

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die Studium Generale aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie onvolledig of onjuist is. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Gebruikers kunnen aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen.