Woensdag 29 mei
11.45 - 13.00 uur

Trainen in tolerantie

Spreker: Prof. mr. dr. Fokko Oldenhuis

Locatie: Blauwe Zaal, Auditorium

Steeds vaker eisen niet-gelovigen dat er een einde komt aan de bijzondere positie van religie in het publieke domein. Zo wordt de weigerambtenaar verbannen, zouden kerken geen toegang meer mogen krijgen tot de gemeentelijke basisadministratie, zou er een einde moeten komen aan de verplichte winkelsluiting op zondag en wordt ritueel slachten als inhumaan gezien. Volgens de christelijke politieke partij SGP is er sprake van kleinzielig christen pesten. Bijzonder hoogleraar Religie en Recht Fokko Oldenhuis (RUG) vindt echter dat christenen soms krokodillentranen huilen en pleit voor het dempen van religieuze opvattingen in het publieke domein in combinatie met het trainen van onze tolerantie ten aanzien van andersdenkenden.