15 maart - 3 mei
ma t/m vr 9.00 - 18.00 uur

Het experiment - Kunst uit eigen huis

Locatie: Hal, Hoofdgebouw

TU/e Studenten en medewerkers hebben vaak artistieke talenten die normaliter voor een groter publiek verborgen blijven. In deze expositie, ter gelegenheid van het 55 jarig bestaan van de TU/e, krijg je de kans je werk te tonen aan een groter publiek. Het verbindende thema in deze expositie is ‘het experiment’; door de materiaalkeuze, het onderwerp, de achterliggende gedachte.
Professioneel gepresenteerd en toegelicht en voor eeuwig vastgelegd in een catalogus, is dit een unieke kans voor elke TU/e kunstenaar om te laten zien wat je allemaal in huis hebt: 2d, 3d, 4d zolang het maar exposeerbaar is. Verdere inlichtingen bij bureau Studium Generale, Anna Houwen (a.houwen@tue.nl)

 Procedure deelname open expo

• inschrijven voor 8 februari dmv van inschrijfformulier; graag zoveel mogelijk invullen

• Alleen eigen werk (beeld/ tekst) kan worden ingeleverd

• inleveren werk op afspraak (rooster wordt gemaakt nav aanmeldingen)
op 14 – 15 – 16 februari; geef aan als er een voorkeur is voor een van bovengenoemde dagen

• Tijdens het inleveren van het kunstwerk: kort gesprek over het werk - motivatie voor tekst in de tentoonstelling en het maken van portretfoto voor bij het werk (door professionele fotograaf)

• Formaat van werk is vrij (moet wel exposeerbaar zijn)
Studium Generale kan / wil het werk inlijsten indien nodig
Maximaal 2 werken (hangt soms ook van het formaat af)
Wij kunnen op verzoek helpen bij het maken van een keuze

• 3 mei: borrel voor alle deelnemers / ophalen van het werk / uitreiking van catalogus

Download hier het inschrijfformulier