Woensdag 21 december
11.45 – 13.00 uur

Een os, een ezel en een stal…

Spreker: Jean-Pierre van Rijen

Locatie: Blauwe Zaal Auditorium

Een kerstverhaal

Worden de figuren uit de kerststal eigenlijk wel genoemd in de Bijbel? Degene die dat veronderstelt, wordt stevig teleurgesteld. Evangelist Lucas noemt de drie koningen niet, wel de herders, terwijl evangelist Mattheus geen herders vermeldt, alleen maar koningen. Of eigenlijk spreekt de laatste slechts over ‘wijzen’. Dat het er drie zijn, dat ze met een kameel komen, dat ze Caspar, Melchior en Balthasar heten, zwart, blank en geel zijn – in de Bijbel is het niet te vinden.

Kunsthistoricus Jean-Pierre van Rijen, docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen, brengt het Bijbelverhaal terug tot de juiste proporties. Een os en een ezel, een stal, maar ook een blonde Maria en stokoude Jozef – allemaal in de middeleeuwen toegevoegd. Tikje teleurgesteld in je Bijbelkennis? Ach, het kan veel erger. Voor één op de tien Nederlanders is het een uitgemaakte zaak dat ook de kerstman in de Bijbel voorkomt...