30 maart
11.45 – 13.00 uur

Een in-gewikkelde relatie

Spreker: Prof. dr. Wim van de Donk

Locatie: Blauwe Zaal, Auditorium

Over technologie, bestuur en innovatie

Innovatiebeleid is niet eenvoudig; het vraagt in de ogen van prof. dr. Wim van de Donk  om een vorm van wat men in Tilburg ‘twernen’ noemt; het stevig in elkaar draaien van afzonderlijke draden tot één sterke draad. Volgens hem is een hechte samenwerking tussen bestuurders, ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers noodzakelijk om onze plaats in te nemen in de nieuwe economische wereldorde.

Prof. dr. Wim van de Donk is commissaris van de Koningin van Noord-Brabant , hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en was van 2004 tot en met 2009 voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR).